• Çalışma Saatleri

    Hafta İçi 9.00 - 18.00

  • Bize Ulaşın

    (+90) 850 380 15 25

İŞLETME SORUMLULUKLARININ ÜSTLENİLMESİ
30.11.2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde trafolu müşterilerin işletme sorumluluğunu üstlenen bir elektrik mühendisi ile anlaşmaları gerektiği açıkça belirtilmiştir. Buna istinaden biz işletme sorumluluğunu üstlendiğimiz tesislerde bir dizi iyileştirme yapabilmek ve tesislerde enerji sıkıntısı yaşanmaması için ileride oluşabilecek sıkıntılarla ile ilgili çözüm üretmek için bu sorumluluğu üstlenmeye başladık. Daha önceden işletme sorumluluğunu üstlendiğimiz tesisler aşağıda belirtilmiştir. İşletme sorumluluğunun üstlenilmesini müteakip aylık ve yıllık olarak iki uygulama yapıyoruz.
YILDA BİR KEZ YAPILACAK HİZMETLER
Trafonuzun ve trafo hücrelerinin kontrolünün yapılması. İşletme, koruma, parafudr, UPS ve telefon santrallerinin topraklama değerlerinin ölçülüp tarafınıza raporlanması. Kompanzasyon panonuzdaki kondansatörlerin ölçümünün yapılıp tarafınıza raporlanması. A.G. Ana Dağıtım Panolarınızın ölçüm sonuçlarının tarafınıza raporlanması. Tek hat şemalarının çizilip tarafınıza teslim edilmesi.
Hücre yerleşim detaylarının çizilip tarafınıza teslim edilmesi.
AYDA BİR KEZ YAPILACAK HİZMETLER
Tesisin ziyaret edilmesi ve check‐in listimize göre kontrollerin yapılması. Sonuçların 2 nüsha halinde hazırlanması ve karşılıklı imzalanmak suretiyle teslim edilmesi.