ag og
 

 

 

 

 

 

 

 

 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

 AMACIMIZTEPE MÜHENDİSLİĞİN  temel paydaşı çalışanlarımıza daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamaktır.
HEDEFİMİZ; Güvenli ve Sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması için riskleri belirleyip gerekli iyileştirmeleri yapmak ve sonuçlarısürekli olarak izleyerek risklerimizi en aza indirmektir. 
Bunları sağlayabilmek için;

    -  İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini Dokümante ederek uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamayı,

    -  İş yerinde risk analizleri yaparak, iş kazalarını oluşturabilecek riskleri, yaralanma ve hastalıkları önlemeyi,

    - İSG politikamız doğrultusunda, paydaşlarımızın da her aşamada katkıda bulunabileceği, İSG hedeflerini belirlemeyi,

bu hedeflere ulaşmak için programlar oluşturmayı, uygulamayı ve sonuçların gözden geçirilerek İSG yönetimi ve performansımızı sürekli iyileştirmeyi,

    - Paydaşlarımızda İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin geliştirilmesi, yerleştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için eğitimler yapmayı,

    - İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatlarına, Yasalara ve TEPE Mühendisliğin Topluluğu Yönetmelikleri’ne uymayı,

    - İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızı çalışanlarımıza, paydaşlarımıza ve üçüncü taraflara duyurmayı ve sürekli  açık tutmayı, taahhüt ve beyan ederiz.